RÓLUNK

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!


Sajnos az elmúlt 2 évszázad rohamos technikai fejlődései során még nem figyelt fel az ember a környezet terhelésére.
Cégünk, mely 2004 óta folyamatosan működik, ezen rohamos fejlődési folyamat környezetvédelmi jogszabályi korlátok között
tartását hivatott segíteni. Arra törekszünk, hogy a környezetvédelem a fejlődés szolgálatában álljon.
Azok számára nyújtunk hasznos segítséget, akik a környezetvédelmi problémákat nem eltüntetni, hanem megoldani szeretnék,
mert rájöttek, hogy hosszú távon ez a helyes és egyben meg is térülő stratégia.
A VÉGH &VÉGH MKT Kft. tulajdonosai természetes személyek, a Végh Család tagjai, melyből következik az egységes irányítás és
a garanciális munkavégzés folyamatos biztosítása. Cégünk irodája Celldömölk szívében található. Tevékenységi körünk komplex
egészet képez környezetvédelem, munkavédelem, és nem utolsó sorban a tűzvédelem szakterületein, így segítve a
döntéshozókat a jogi szempontok és a gazdasági érdekek együttes figyelembevételével a külső érdekelt felek elvárásainak
betartásában.
Társaságunk munkatársai által nyújtott tanácsadási tevékenység keretein belül az adott vállalati és ügyfél szempontokat teljes
mértékben figyelembevéve, a felmerülő igényeket hatékonyan és rugalmasan kívánja kiszolgálni.
Cégünk tanácsadói több éves tapasztalattal rendelkeznek a környezetvédelmi megbízotti, operatív környezetvédelmi feladatok
ellátásban és koordinálásában, valamint különböző környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk elkészítésében és megszerzésében.
Munkatársaink rendelkeznek továbbá mindazzal a szakmai tudással, hazai és nemzetközi tapasztalatokkal és a
szükséges engedélyekkel, amelyek a magas színvonalú munka, szakértés és szolgáltatás nyújtásának alapfeltételei. Magyarországon
a környezetvédelem legfelsőbb szintű szabályozását a többször módosított, 1995. évi LIII. törvény határozza meg.
A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme,
a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. Környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényhez kapcsolódó
végrehajtási rendeletek határozzák meg a törvényben megfogalmazott irányelvek gyakorlati előírásait.
A mérések, mintavételezés és vizsgálatok lebonyolításához az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb időpontot próbáljuk megtalálni.
Több nagyszerű akkreditált laborral vagyunk partner kapcsolatban, éppen ezért garantálni tudjuk a minőségi és szakmailag
kifogásolhatatlan munkavégzést, a mintavételezés és a vizsgálatok során egyaránt. Minden körülmények között az ügyfél érdekeit
tartjuk szem előtt. Kollegáink és alvállalkozóink kiváló szakemberek, akik szakmai felügyeletet biztosítanak, így az esetlegesen
felmerülő problémákat különös gondossággal és gyorsasággal kezelni tudják. Cégünk szakmailag elismert és jó hírnévnek
örvend az illetékes Hatóságok körében, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy munkavégzésünkkel és a munkafolyamatok
gördülékenyebb lebonyolításával meg lesznek elégedve. Bármikor rendelkezésre állunk időkorlát nélkül, a problémamentes
együttműködésünk érdekében, készséggel alkalmazkodunk bármilyen váratlan helyzethez.
Cégünk 2013. december 19-étől rendelkezik EN ISO 9001:2008 irányítási rendszerrel. Szeretnénk tovább is feljődni fejleszteni,
hogy partnereink elégedettségét folyamatosan fent tudjuk tartani. Részt veszünk szakmai és egyéb jellegű pályázatokban is,
melyek a szakmai támogatást segítik cégünknél, többek között tervezzük, olyan szakmai berendezések vásárlását is, mellyel majd
akkreditált mintavételre jogosultak leszünk.