KÖRNYEZETVÉDELEM

kis fehér pajzs 2

Törvényi szabályozás alapján a főállású környezetvédelmi szaktevékenységet nem igénylő cégek számára a Végh & Végh MKT Kft. mindennemű környezetvédelmi
feladat ellátását vállalja. A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja:

kis fehér pajzs 2

Környezetvédelmi teljesítményértékelés készítését, engedélyeztetését.

kis fehér pajzs 2

Előzetes vizsgálatok illetve környezeti hatástanulmányok elkészítését, engedélyeztetését.

kis fehér pajzs 2

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítését, engedélyeztetését.

kis fehér pajzs 2

Építési engedélyek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése, annak Hulladéklerakó létesítési engedély kérelmek elkészítését.

kis fehér pajzs 2

Egyedi és települési hulladékgazdálkodási tervek összeállítását.

kis fehér pajzs 2

Hulladékhasznosító, illetve ártalmatlanító vállalkozások szükséges engedélyeinek beszerzését. Kármentesítési tervek engedélyeztetését és generált kivitelezését. Vízjogi engedélyeztetést (talajvízfigyelő kút, csapadékvíz elvezetés stb.)

kis fehér pajzs 2

Alkalmi szaktanácsadás biztosítunk levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, talajvédelem, vízvédelem terén.

kis fehér pajzs 2

Nem veszélyes hulladék gyűjtési, szállítási és előkezelési engedély kérelmek készítése az ország egész területén.

kis fehér pajzs 2

A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja környezetvédelmi teljesítményértékelés készítését, engedélyeztetését, és további kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű elérhetőségét!