free web builder

Környezetvédelem

Törvényi szabályozás alapján a főállású környezetvédelmi szaktevékenységet nem igénylő cégek számára a Végh & Végh MKT Kft. mindennemű környezetvédelmi feladat ellátását vállalja.

A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja:

 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés készítését, engedélyeztetését.
 • Előzetes vizsgálatok illetve környezeti hatástanulmányok elkészítését, engedélyeztetését.
 • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítését, engedélyeztetését.
 • Építési engedélyek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése, annak
 • Hulladéklerakó létesítési engedély kérelmek elkészítését.
 • Egyedi és települési hulladékgazdálkodási tervek összeállítását.
 • Hulladékhasznosító, illetve ártalmatlanító vállalkozások szükséges engedélyeinek beszerzését.
 • Kármentesítési tervek engedélyeztetését és generált kivitelezését.
 • Vízjogi engedélyeztetést (talajvízfigyelő kút, csapadékvíz elvezetés stb.)
 • Alkalmi szaktanácsadás biztosítunk levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, talajvédelem, vízvédelem terén.
 • Nem veszélyes hulladék gyűjtési, szállítási és előkezelési engedély kérelmek készítése az ország egész területén.
A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja környezetvédelmi teljesítményértékelés készítését, engedélyeztetését, és további kapcsolódó szolgáltatások teljeskörű elérhetőségét!

bootstrap builder