Szolgáltatások

Együtt, biztonsággal a jövőnkért!

Tűzvédelem

Törvényi szabályozás alapján a főállású tűzvédelmi szaktevékenységet nem igénylő cégek részére a Végh & Végh MKT Kft. teljes körű szolgáltatást nyújt a tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban.

Ennek során az alábbi előírt feladatokat biztosítja:

 • rendszeres és alkalomszerű tűzvédelmi oktatások, illetve az ezeket követő ellenőrző vizsgák lebonyolítása
 • tűzvédelmi szabályzatok készítése és folyamatos aktualizálása a mindenkori előírásoknak megfelelően
 • tűzveszélyességi osztályba sorolás és tűzvédelmi riadótervek készítése
 • tűzvédelmi szabályok betartásával kapcsolatos alkalomszerű ellenőrzések elvégzése
 • folyamatos kapcsolattartás biztosítása az illetékes szakhatóságokkal
 • gyors, pontos reagálás a szakhatósági ellenőrzések észrevételeire


A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja tűzoltó készülékek értékesítését, hitelesítését, javítását, valamint mindennemű tűzvédelemmel kapcsolatos berendezés, eszköz és védőfelszerelés értékesítését és biztonsági ellenőrzését.

Munkavedelem

Törvényi szabályozás alapján a főállású munkavédelmi szaktevékenységet nem igénylő cégek részére a Végh & Végh MKT Kft. teljes körű munkavédelmi szolgáltatást nyújt. Ennek során a Munkavédelmi Törvényben meghatározott feladatokat biztosítja.  Cégünk ezen tevékenységekre alkalomszerű megbízást is vállal.

A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavédelmi kockázatbecslés és értékelés elkészítését, annak rendszeres aktualizálását. Vállalkozásunk teljes körű szolgáltatásához tartozik a szakcégekkel való kapcsolattartás, így bármilyen jellegű munkavédelmi mérés és vizsgálat generál kivitelezését vállalja.

 •  munkavédelmi előírások, szabályok betartásával kapcsolatos alkalomszerű ellenőrzések elvégzése
 • eseti, ismétlődő és rendkívüli munkabiztonsági oktatások lebonyolítása
 • egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje, valamint az időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása
 • kockázatértékelési dokumentációk készítése
 • nem veszélyes gépek, berendezések használatba vétele, ellenőrző felülvizsgálata és időszakos ellenőrző vizsgálata
 • veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezése, üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata, berendezések időszakos biztonságtehnikai felülvizsgálata
 • gépek, berendezések soron kívüli ellenőrzése, vizsgálata
 • munkavédelmi szabályzatok készítése és folyamatos aktualizálása a mindenkori előírásoknak megfelelően

Környezetvédelem

Törvényi szabályozás alapján a főállású környezetvédelmi szaktevékenységet nem igénylő cégek számára a Végh & Végh MKT Kft. mindennemű környezetvédelmi feladat ellátását vállalja.  

Ennek során a Környezetvédelmi Törvényben és a kapcsolódó szabályozásokban meghatározott feladatokat biztosítja.
Alkalomszerűen ellenőrzést tart a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Fenntartja a kapcsolatot a szakhatóságokkal, a hatósági ellenőrzések során tett észrevételekre gyorsan, pontosan reagál. A rendszeresen szükséges adatszolgáltatásokat elvégzi az illetékes hatóság, a Környezetvédelmi Felügyelőség irányába (levegőtisztaság-védelmi LM-lap; hulladékbejelentés; stb.). A működéshez szükséges szabályzatokat elkészíti, és folyamatosan frissíti. A bejelentésekhez, illetve a jogszabályi előírások szerint kötelező nyilvántartásokat vezeti ill. vezetteti. Folyamatosan figyelemmel kíséri partnereire vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat és azok változásait. Termelő cégeknél/vállalkozásoknál a tevékenységükből származó hulladékokkal kapcsolatos gazdálkodást felügyelete – gyűjtési módok megszervezése, nyilvántartások bevallások készítése.

 

 

A Végh & Végh MKT Kft. bármely cég, vállalkozás, intézmény részére vállalja:

 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés készítését, engedélyeztetését.
 • Előzetes vizsgálatok illetve környezeti hatástanulmányok elkészítését, engedélyeztetését.
 • Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítését, engedélyeztetését.
 • Építési engedélyek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése, annak
 • Hulladéklerakó létesítési engedély kérelmek elkészítését.
 • Egyedi és települési hulladékgazdálkodási tervek összeállítását.
 • Hulladékhasznosító, illetve ártalmatlanító vállalkozások szükséges engedélyeinek beszerzését.
 • Kármentesítési tervek engedélyeztetését és generált kivitelezését.
 • Vízjogi engedélyeztetést (talajvízfigyelő kút, csapadékvíz elvezetés stb.)
 • Alkalmi szaktanácsadás biztosítunk levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, talajvédelem, vízvédelem terén.
 • Nem veszélyes hulladék gyűjtési, szállítási és előkezelési engedély kérelmek készítése az ország egész területén.
/layout/img/logo-alt.pngEgyütt, biztonsággal a jövőnkért!

Megnbízóink&Ügyfeleink

Portfolio